Medimas.cz

+421 949 64 43 48
info@medimas.sk

Záruka a vrátenie tovaru.

Na všetok tovar v našom eshope poskytujeme záruku 24 mesiacov alebo 12 mesiacov v prípade firemných nákupov.


Osvedčenie o vrátení tovaru zašlite na adresu: HANDELSBANKEN S.R.O., PO BOX 130, 02201 ČADCA alebo e-mailom na adresu vratenie@medimas.sk


Termín:
Lehota na vrátenie tovaru je 30 kalendárnych dní, nie pracovných. Lehota začína bežať nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom.
Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ počas jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy na vyššie uvedenú adresu.
Vrátenie peňazí: v prípade odstúpenia od zmluvy uzavrenej na diaľku je zmluva považovaná za neuzavrenú. To, čo strany poskytovali, je potrebné vrátiť v pôvodnom stave, ibaže by zmena bola nutná v rámci obvyklej činnosti.
Tovar je nutné vrátiť čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní. Tovar je potrebné odoslať na adresu: HANDELSBANKEN S.R.O., PO BOX 130, 02201 ČADCA


V prípade vrátenia celej objednávky, je potrebné takisto vrátiť grátisy, ktoré ste obdržali pri nákupe. V prípade vrátenia časti objednávky, ktorej celková čiastka neoprávňuje k obdržaniu grátisu, grátis je potrebné vrátiť.
Pokiaľ zákazník grátis nevráti, eshop Medimas.sk napočíta zákazníkovi pravidelnú cenu grátisu.


Vylúčenie práva odstúpenia:
Právo na odstúpenie zákazníkom je vylúčené v prípade služieb, ktoré vzhľadom na ich charakter nie je možné vrátiť alebo ktoré podliehajú rýchlemu skazeniu.