Medimas.cz

+421 949 64 43 48
info@medimas.sk

Servis.

Ponúkame náš vlastný servis zariadení v sídle našej firmy. Servisujeme len zariadenia, ktoré pochádzajú z našej firmy Medimas.sk

Firma Medimas si vyhradzuje právo odmietnuť servis zariadenia zakúpeného u iných predajcov a odovzdaného na servis firmy Medimas po termíne záruky.

Súčasne si firma Medimas vyhradzuje, že zariadenie, ktoré bude odovzdané na servis firmy Medimas a u ktorého nájdeme výrobnú vadu, bude opravené len po písomnom soúhlase majiteľa zariadenia a akceptovaní ceny opravy zariadenia.

Tovar na servis je potrebné doručiť spolu s vyplneným reklamačným formulárom (starostlivý popis chyby a okolnosti zistenia chyby) a dokladom o nákupe (paragón, daňový doklad).