Medimas.cz

+421 949 64 43 48
info@medimas.sk

Na ktorý účet je potrebné uskutočniť prevod?

Údaje k prevodu obdržíte v emaili s potvrdením objednávky (pri zvolení platby vopred na bankový účet).

Pokiaľ email nedorazil, prosíme vyplatiť peniaze priamo (s príp. nákladmi na dopravu) na účet: SK28 0200 0000 0028 9429 1554 BIC: SUBASKBX do správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko/číslo objednávky.